Om Airsoft

Airsoft ble oppfunnet i Japan på 1980-tallet, og mange airsoftvåpen kopierer originalvåpenet ned til minste detalj. I Japan er det forbudt for sivile å eie våpen. Dette forbudet omfatter også paintballmarkører. Airsoft dekket derfor etterspørselen etter realistiske våpen for samlere, og våpen som det går an å spille med, for de som ønsker det.

 
 
Airsoftvåpen er ikke designet for å skade, og skyter 6mm runde plastkuler med en utgangshastighet på 70-150m/s. Disse kulene veier 0,12 - 0,40 g. og har derfor liten anslagsenergi. Airsoft er derfor ikke farligere enn for eksempel paintball, og grunnet mindre anslagsenergi er det faktisk mindre smertefullt. Det er selvfølgelig påbudt med briller/maske under alle spill. Og det stilles strenge krav til disse, som må møte internasjonale sikkerhetsstandarder. Alt i alt er nok risikoen lang større for å vrikke ankelen under spill enn å bli skadet av et skudd. Treff skal kjennes, men ikke være smertefullt og lage blåmerker. Fotball, for eksempel, har mye større skaderisiko enn airsoft!

Airsoft er et spill, ikke noen form for "krigstrening".  Det som skiller airsoft fra paintball er hovedsakelig at det er lagt vekt på realisme i våpen og utstyr, og at det forutsetter ærlighet fra spillerne (at de som er med tar treff, da kulene ikke inneholder maling). Selv om det kan se skremmende virkelig ut er alle krigens grusomheter fjernet, og det eneste som gjenstår er adrenalinkicket.
 
Når det gjelder spilltyper er det bare fantasien som setter grenser. Airsoft kan spilles som en type rollespill (MilSim) eller som konkurranse (speedball). Uansett hva man spiller er ikke poenget at man skal "vinne", men at alle skal ha det gøy og få mest mulig ut av spillet. Airsoft er først og fremst en vennskapelig og sosial hobby, ikke en konkurranseidrett.

I Norge er Airsoft lovlig, men den går under Våpenloven, og det eneste kravet for å eie et airsoftvåpen er at man er 18 år. Man behøver derfor ikke tillatelse fra Politi for å eie disse våpenkopiene. Mange klubber som er medlem av NASF har 16 år som nederste grense for sine medlemmer. De under 18 år må da spille med lånt våpen og ha en over 18 år som verge som vedkommende går sammen med hele tiden.